Προϊόντα

Δεσμευόμαστε για προϊόντα
εξαιρετικής ποιότητας

Με πρωτοποριακό προφίλ και σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, η BIONRGWOOD δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων προορισμένων να καλύψουν ένα διευρυμένο πεδίο αναγκών. Για την παραγωγή τους, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κύρια είναι στρογγυλή ξυλεία, πεύκο (μαύρο και δασικό), ερυθρελάτη, οξιά και λεύκα. Γνωρίστε τα!

Μενού